DELTAPLAN TECHNIEK MIDDEN-BRABANT

De regio Midden-Brabant laat een zeer krachtige ontwikkeling zien. De regio behoort met groeicijfers over 2017 van meer dan 3% economisch gezien tot de voorhoedespelers binnen de provincie Noord-Brabant en Nederland als geheel. De economische prestaties hangen sterk samen met de ontwikkelingen van de regionale maakindustrie (van hightech en automotive tot de metaal-, rubber- en kunststoffen verwerkende industrie), de bouwnijverheid, de installatie- en onderhoudsbranche en de sector transport en logistiek. Door de sterke economische groei zien we het aantal vacatures toenemen en de werkloosheid snel verminderen. Dit leidt tot krapte op de arbeidsmarkt in de techniek voor de regio Midden-Brabant in het bijzonder. De behoefte aan goede vakmensen en professionals in de regio Midden-Brabant is groot; +51% (nieuwe vacatures) en +82% (openstaande vacatures). In het bijzonder mbo-opgeleide technici blijken moeilijk te vinden. Het UWV en het ROA voorspellen dat, bij ongewijzigd beleid, tot en met 2020 jaarlijks 20 duizend Mbo-technici te weinig worden opgeleid in Nederland. Door de afhankelijkheid van Midden-Brabant van de technische sectoren en de 41% afname aan instromende leerlingen in de technische opleidingen heeft ernstige consequenties voor de regionale economie.

Alle relevante partijen (Onderwijs, Overheid en Ondernemingen) in de regio Midden-Brabant vinden dan ook dat extra elan en nieuwe initiatieven en verbindingen nodig zijn .

Het Deltaplan Techniek geeft deze nieuwe impuls aan de regionale samenwerking door het belang van techniek hoog op ieders agenda te houden en de uitdaging in gezamenlijkheid aan te pakken.

PDF
Deltaplan Techniek Midden Brabant
PDF [11.0 MB]
Download (22 downloads)