Noodzaak Deltaplan Techniek

De regio Midden-Brabant laat een zeer krachtige ontwikkeling zien. De regio behoort met groeicijfers over 2017 van meer dan 3% economisch gezien tot de voorhoedespelers binnen de provincie Noord-Brabant en zelfs binnen heel Nederland. De economische prestaties hangen sterk samen met de ontwikkelingen van de regionale maakindustrie (van hightech en automotive technology tot de metaal-, rubber- en kunststoffen verwerkende industrie), de bouwnijverheid, de installatie- en onderhoudsbranche en de sector transport en logistiek. Door de sterke economische groei zien we het aantal vacatures toenemen en de werkloosheid snel verminderen. Dit leidt in de techniek tot krapte op de arbeidsmarkt vooral in de regio Midden-Brabant. Er zijn daar 51% groei in nieuwe vacatures en 82% groei in openstaande vacatures. Vooral technische m.b.o.-ers zijn er moeilijk te vinden. Het UWV en het ROA voorspellen dat t/m 2020, bij ongewijzigd beleid, jaarlijks 20 duizend goede technische vakmensen te weinig worden opgeleid in Nederland. De afhankelijkheid van Midden-Brabant gevoegd bij 41% afname aan instromende leerlingen in de technische opleidingen heeft ernstige consequenties voor de regionale economie.

Alle relevante partijen (Onderwijs, Overheid en Ondernemingen) in de regio Midden-Brabant vinden dan ook dat er nieuwe initiatieven nodig zijn om een en ander élan te geven .

Het Deltaplan Techniek geeft deze nieuwe impuls aan de regionale samenwerking door het belang van techniek hoog op ieders agenda te houden en de uitdaging in gezamenlijkheid aan te pakken.

Deltaplan Techniek Midden-Brabant
PDF – 11,0 MB 2031 downloads