Assessment Centre Techniek (ACT)

Maandag ochtend 13 juni 2022. Carola zit zenuwachtig op haar stoel heen en weer te schuiven. Ze zit in afwachting van een persoonlijk gesprek te wachten op de Leren en Werken adviseur. Ze is erg nieuwsgierig wat het assessment centre voor haar kan betekenen. De afgelopen jaren was ze administratief medewerker bij een logistiek bedrijf waar ze het naar haar zin had maar waar altijd een knagend gevoel heerste dat dit het toch niet echt was voor haar. Tot een paar maanden geleden had ze dit gevoel altijd genegeerd want ze is toch alleen verdiener en ze kan zich daarom niet zomaar alles permitteren. Tot het moment dat haar dochter Sharilene enthousiast thuis kwam met verhalen over de TOP challenge. Vanuit het LOB programma op haar school deed Sharilene mee aan deze wedstrijd. Gedurende de afgelopen maanden ging ze onder begeleiding van een 

coach uit het technisch bedrijfsleven op bezoek bij technisch bedrijven uit de regio. In eerste instantie was het vooral leuk om te zien hoe enthousiast haar dochter was en dat ze langzaam veranderde van een niet gemotiveerde hangerige puber tot een gedreven, ongeduldige gepassioneerde …. Puber. Maar naarmate de weken vorderde ging Carola ook samen met andere ouders diverse keren meekijken en meedoen. Ze werden bij de betrokken bedrijven ook zelf aan het werk gezet. Carola had deze kijk op de techniek vanuit haar eigen ouderlijk huis of vanuit haar eigen schoolcarrière nooit meegekregen. Er was eerder tegenwerking voor een meisje om in de techniek te gaan werken. Niet dat haar ouders dat actief gedaan hadden maar het zat gewoon bij niemand in het systeem dat dat voor Carola ook wel eens interessant zou kunnen zijn. Tja, thuis was zij degene geweest die alle klusjes oppakte, van een kapotte stofzuiger tot het leggen van nieuwe dakpannen op het dak. Maar Carola had er nooit aan gedacht dat ze ook in haar beroepsmatige carrière daar iets mee zou kunnen. Het gesprek met Timo, de coach van haar dochter was het trigger voor haar om iets te gaan ondernemen. Timo adviseerde haar om contact te leggen met het assessment Center Techniek. Zij weten als geen ander wat de mogelijkheden zijn. Bijscholing en een mogelijke baangarantie zorgde ervoor dat haar laatste bezwaren als sneeuw voor de zon wegsmolten. Wat had ze te verliezen, behalve eeuwige spijt als ze deze stap nu niet zou durven te zetten.  Plots hoorde Carola haar naam noemen. Carola staat snel op en loopt met zelfverzekerde tred achter de mevrouw aan de spreekkamer in, hopelijk op weg naar een nieuwe toekomst!

Uitvoering

In de zoektocht naar voldoende en goed opgeleid personeel voor de technische beroepen moet niet enkel naar het onderwijs en jongeren gekeken worden. Evenzeer interessant zijn de mogelijkheden van zij-instroom vanuit andere sectoren en de instroom vanuit de groep mensen
die nu niet deelnemen aan de arbeidsmarkt. Specifiek gericht op deze doelgroepen willen we vanaf 2018 werken aan de ontwikkeling van een Assessment Centre Techniek (ACT). Werkzoekenden en zijinstromers worden proactief geworven voor een carrière in de technische sectoren, waarbij het ACT als praktijk-instrument wordt ingezet na de 1e selectie en diagnose door intermediairs. Als in het ACT de affiniteit en het talent op de werkvloer in kaart is gebracht zetten we een vervolgopleiding/training op maat in. Essentieel daarbij is dat werkgevers bereid zijn hier een baangarantie aan te koppelen. Het ACT en de vervolgopleiding op maat worden een vast onderdeel van de Human Capital Agenda Techniek die 2 jaarlijks een update krijgt.

Wat in 2018:

 Een businesscase voor het ACT wordt ontwikkeld, uitgaande van 1 of 2 pilots met ieder 10 à 15 deelnemers en minimaal 1 deelnemend bedrijf
 In Q2/Q3 worden de pilots uitgevoerd
 Op basis van een gezonde businesscase volgt in Q4 een operationeel ACT

Wie?

ART Tooling (1e pilot) en nog nader te werven andere bedrijven, ROC Tilburg, UWV en gemeente Tilburg, Leerwerkloket.