Ontsluiting van het bestaande

Dinsdagmiddag 17 mei 2022, 16.00 uur: Juf Karin is met een vinnige tred onderweg naar het teamoverleg van haar school. Ze gaan daar het onderwijsprogramma voor de komende maanden samenstellen. Jaarlijks hebben ze op school een techniekweek georganiseerd voor de kinderen. Maar dit jaar wil Karin zich hard maken om het anders aan te pakken. Ze is wat nerveus hoe haar collega’s op haar voorstel gaan reageren. Maar ondersteunt door de informatie van het Deltaplan Techniek durft ze de discussie wel aan te gaan. Ze wil met haar gehele school niet alleen de Dutch Technology week bezoeken maar ook voor het komende jaar aan het gehele programma van de Onderwijsparticipanten deel nemen.  Sowieso zit haar klas al in de finale van de TOP challenge dus zij zou al gaan met haar klas maar ze ziet de meerwaarde voor de school van 

Foto: TechniekBeeldbank.nu

het programma. Het is een passend programma dat voor iedereen ook nog eens makkelijk te organiseren is. Het onderwijsprogramma wat door de Onderwijsparticipanten Midden-Brabant dit jaar is neergelegd helpt de leerkrachten met het samenstellen van een perfect cultuur en techniekprogramma voor hun onderwijs. Waar ze een aantal jaren geleden door verscheidenheid van aangeboden programma’s niet wist wat te kiezen (cultuur of techniek) of hoe in te passen in haar lessen, is het sinds een twee jaar zeer eenvoudig samen te stellen. Ze kan in de overzichtskalender precies zien wanneer en voor wie bepaalde activiteiten zijn. Ze sluiten ook allemaal mooi op elkaar aan waardoor ze niet hoeft te kiezen tussen verschillende maar de totale doorlopende leerlijn kan volgen zoals die wordt aangeboden. Daarbij komt zowel Techniek als Cultuur aan bod, ook zijn er regelmatig crossovers tussen beide domeinen waardoor de kracht van samenwerking tussen de Onderwijsparticipanten nog beter naar voren komt. Tijdens het teamoverleg blijkt dat Karin zich voor niks heeft lopen druk maken. Het team is erg enthousiast en heeft unaniem besloten deel te nemen. Het enthousiasme van de laatste maanden van Karins TOP Challengeteam en de reacties daarop van de kinderen uit andere klassen hadden hun al overtuigd voordat Karin iets hoefde te onderbouwen. Volgend schooljaar willen ze zelfs met alle klassen 8 deelnemen aan de TOP Challenge. Met recht was dit een succesvolle pilot geweest!

Uitvoering

Wie in de wereld van techniekeducatie en –promotie duikt, ontdekt al snel een veelvoud aan partijen, platforms, websites, regelingen en instrumenten die zich daar op richten. Bovendien met een diversiteit in geografische focus, variërend van lokale initiatieven tot regionale en landelijke initiatieven. Het voordeel is dat er veel te kiezen valt, het nadeel is echter dat men door de bomen het bos niet meer ziet en uiteindelijk te weinig gebruik maakt van de mogelijkheden die er zijn. De weg er naar toe en de toegevoegde waarde zijn voor de doelgroepen onvoldoende duidelijk. Daarom vragen we met het Deltaplan Techniek aandacht voor verbetering van de toegang tot en ontsluiting van alles wat er op dit gebied voorhanden is richting jongeren, ouders, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Soms vraagt het om in te zetten op nieuwe of vernieuwende stappen in hetgeen wat wordt aangeboden. Maar het vraagt niet alleen om nieuwe instrumenten of platforms, evenzo om betere verbindingen en een afgestemde of gezamenlijke communicatie.

Wat in 2018?

- Met de diverse partijen en aanbieders op het gebied van techniekeducatie in de regio Midden Brabant wordt verkend wat het concrete aanbod en instrumentarium is, wat het bereik en gebruik ervan is, en op welke manier hier een gezamenlijke agenda of werkwijze op ontwikkeld kan worden.

Wie?

Gemeente Tilburg, Platform Promotie Techniek Midden-Brabant, Platform Bèta Techniek, Midpoint Brabant.