Programmalijn Primair Onderwijs

Donderdag 14 april 2022, 08.15 uur. Een groep kinderen staan op de deur te bonzen van de school, “Juf mogen we al naar binnen, we willen aan de gang, pleeeeeease???”. Juf Karin opent de deur, “Moeten jullie wel even helpen alles klaar te zetten, want ik ben nog niet klaar”. Ze hoort nog net “Yessss” en vroemmm de groep stuift langs haar heen naar het klaslokaal. Vanmiddag krijgen ze voor de tweede keer bezoek van een aantal mensen van een regionaal technisch bedrijf. Bij het eerste bezoek hebben deze na een korte presentatie de kinderen een echt realistisch probleem voorgelegd. De daaropvolgende vraag was of de kinderen hun konden helpen! Nou dat wilden ze wel. De afgelopen maanden hebben ze in de klas en daarbuiten allerlei onderzoeken gedaan. Een groep deed buurtonderzoek, een ander groepje was aan het experimenteren met allerlei materialen en weer een andere 

Foto: TechniekBeeldbank.nu

groepje bedachten een ontwerp. Ook hebben ze een bezoek gebracht aan het Ontdekstation waar ze naar hartenlust proefjes mochten doen en hun productontwerpen, schema’s en/of poster op echte professionele tekentablets konden uitwerken. Juf Karin heeft daar van de begeleiders in de praktijk kunnen leren hoe om te gaan met de kinderen in deze energieke en enerverende situaties.  Kortom iedereen was druk bezig met het project vanuit de verschillende invalshoeken door de kinderen zelf bedacht. Zij werden daarbij ondersteund door hun bezoekers! Vanmiddag is de presentatie van de verschillende groepjes aan het bedrijf. Echt wel spannend!

Juf Karin volgt breed lachend de kinderen naar haar klaslokaal. Het was een goede stap om in te tekenen voor dit project. Als enige van haar school maar het resultaat is daar. Wat een passie en betrokkenheid van de kinderen en ook bij haar. Daar waar in het verleden bij Karin vooral de onzekerheid en spanning overheerste is ze mede door diverse Onderzoekend en Ontwerpend leren trainingen, het leerzame bezoek met de gehele klas aan het Ontdekstation en de begeleiding vanuit het project, zover dat ze durft los te laten en dat ze realiseert dat niet alles loopt zoals ze vooraf bedacht had. Zij merkt dat juist door de onverwachte dingen haar werk weer uitdagend wordt. Dit O&O leren heeft haar onderwijs verrijkt. En niet alleen voor deze “Techniek” middagen maar ook voor haar andere vakken is zij geïnspireerd door deze nieuwe ideeën. Want ze ziet dat het werkt, ze ziet de kinderen daadwerkelijk ontwikkelen. Samen met hun gaat ze deze middagen op ontdekkingstocht en dat heeft ook bij haar al flink wat verrassende momenten opgeleverd. Ook het bezoek aan het bedrijf heeft haar ogen geopend. Erg interessant en boeiend. Veel minder beangstigend en complex dan ze vooraf bedacht had. Dit vraagt naar meer! Ook de rest van de school volgt enthousiast de ontwikkelingen. Meerdere collega’s hebben aangegeven volgende jaar eveneens deel te willen nemen. Ze kunnen ook niet anders want iedere week als “haar” kinderen aan het project werken komen ook kinderen van de andere klassen kijken. En trots dat “haar” kinderen dan zijn! Niet minder trots dan dat Juf Karin zelf is; niet alleen op het enthousiasme van haar kinderen maar ook op hun ontwikkeling.