Gezamenlijke aanpak VO en bedrijfsleven voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding

 

 

 

 

Foto: TechniekBeeldbank.nu

Het ontwikkelen van een beeld van de wereld van techniek, en wat het betekent voor een latere maatschappelijke carrière, is een proces dat al start op jonge leeftijd. Het is niet voor niets dat in toenemende mate activiteiten voor techniekeducatie en –promotie gericht zijn op het primair onderwijs. Alhoewel er zeker ook aandacht bestaat voor jongeren die in de beginjaren van het voortgezet onderwijs zitten, is het beeld dat in onze regio hier nog onvoldoende invulling aan gegeven wordt. Daarom zetten we in op extra aandacht voor loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding (LOB), met als doelgroep de jongeren die in het voortgezet onderwijs in de voorbereiding zitten op bijv. hun profielkeuzen. VO scholen gaan proactief de samenwerking opzoeken met het regionale bedrijfsleven, bijvoorbeeld verenigd in Topbedrijven in de Techniek. Samen zullen zij een programma opstellen waarin bestaande LOB-activiteiten worden doorontwikkeld en nieuwe activiteiten worden geïnitieerd. Naast de leerlingen vormen ook de ouders een doelgroep. Bij het opstellen van het programma zal nadrukkelijk ook de samenwerking opgezocht worden met partijen als het PPTMB.

Wat in 2018?

- Een pilot start met in eerste instantie 3 VO scholen en de Top30 aan Topbedrijven in de Techniek
- Projectorganisatie wordt opgezet en programma wordt ontwikkeld
- Samenwerking met partners als PPTMB, Stichting Ontdekstation wordt vormgegeven.
- De formele start van de pilot is het schooljaar 2018-2019. Verdere uitrol vindt plaats vanaf de zomer 2019.

Wie?

VO scholen (Campus013, 2College, Koning Willem II college, SG De Overlaat, Cambreur College, Reeshof College, Durendael College, Mill-Hill College) in samenwerking met deelnemende bedrijven van de Top30 Topbedrijven in Techniek.