Stagecarrousel Techniek

In het streven naar een impuls voor een verbeterde loopbaanoriëntatie van leerlingen in het voortgezet onderwijs willen we met de Stagecarrousel Techniek de praktijk van techniek en de mogelijkheden daarbinnen beter laten zien. Met de ontwikkeling van de Stagecarrousel Techniek
gaan leerlingen in één week tijd bij 3 tot 5 verschillende techniekbedrijven in de regio Midden-Brabant stage lopen, bij voorkeur in uiteenlopende sectoren en beroepsgroepen. Ook decanen en leerkrachten worden hierbij intensief betrokken. Het onderwijs maakt in het curriculum en de LOB activiteiten ruimte voor de nodige voorbereidingen, stagebezoeken zelf en de follow-up (ook naar ouders). Hiermee krijgen de jongeren en de onderwijsprofessionals een beter en gevarieerd inzicht in de wereld van techniek. Maar de Stagecarrousel Techniek draagt vanzelfsprekend ook bij aan het aangaan en verstevigen van de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.