Tilburgse Techniek Keten

Een van de grote uitdagingen voor de regio is om de infrastructuur voor techniekonderwijs te behouden en op termijn uit te breiden. Onder andere door de terugloop in het aantal techniekleerlingen in het Mbo en de keuze van veel Vmbo-scholen in de regio voor het profiel D&P leiden er toe dat het techniekonderwijs juist onder druk staat. Om binnen de context van gemaakte keuzen en bestaande mogelijkheden jongeren toch de mogelijkheden te bieden voor een carrière in de techniek zetten we in op een Tilburgse Techniek Keten. Hierbij werken we toe naar een doorgaande en versterkte leerlijn techniek voor Vmbo en Mbo. In eerste instantie door versterking van de samenwerking tussen de diverse instellingen en toe te werken naar gezamenlijke activiteiten en projecten. Gaandeweg moet dit leiden tot curriculaire afspraken, die in de uiterste vorm gezamenlijk meerjarig techniekonderwijs voor Vmbo-Mbo in kunnen houden.

Wat in 2018?

- Onderwijsinstellingen vormen een stedelijk netwerkoverleg voor techniek Vmbo/Havo en Mbo
- Gezamenlijke (techniek)projecten worden geïdentificeerd en geïnitieerd
- Het curriculum gericht op techniek wordt onderzocht op overlap en mogelijkheden tot aansluiting. De ervaringen elders in het land worden nadrukkelijk meegenomen, bijvoorbeeld van de Techniekketen Noord- en Midden Limburg.
- Voor de ontwikkeling voor een meerjarig curriculum wordt aansluiting gezocht bij de landelijke regeling Experimenten Vakmanschapsroutes en Technologieroutes.

Wie?

VO-scholen en ROC Tilburg