TOP Bedrijven in de Techniek

Dinsdagmiddag 12 april 2022, 12.00 uur. Timo (25 jr.) rondt zijn werkzaamheden aan “zijn” freesbank af en pakt zijn tas in. Gauw doet hij nog wat proefexemplaren, van het nieuwe product waaraan hij werkt, in zijn tas. Die kan hij vanmiddag mooi laten zien aan de kinderen van zijn team. Want vanmiddag is hij geen professioneel CNC Frezer maar is hij; Coach Timo. Hij begeleidt kinderen bij de “The TOP Challenge”, een soort van wedstrijd waar teams van kinderen uit de onderbouw van het vmbo jaarlijks aan deelnemen. Zij generen daarin ideeën en daadwerkelijke producten voor het oplossen van allerlei sociale maatschappelijke projecten in hun regio. Vanuit zijn technische expertise, enthousiasme en gedrevenheid begeleidt Timo deze kinderen bij het vinden van niet alleen oplossingen maar neemt hij de kinderen ook mee naar allerlei bedrijven om te kijken naar de verschillende noodzakelijke technologieën. 

Foto: TechniekBeeldbank.nu

Vanmiddag gaat hij met het hele team op bezoek bij een bedrijf dat duurzame energie producten fabriceert. Ze gaan daar samen met een monteur van het bedrijf, een eerste daadwerkelijk product maken voortgekomen uit de door de kinderen bedachte oplossing voor The TOP Challenge. Vorige week zijn ze naar het Ontdekstation geweest om hun prototype in 3D te tekenen en met een 3D printer uit te printen. Ze hebben toen onderzocht of het product ook daadwerkelijk gemaakt kan worden. Met de daar opgedane ervaring gaan de kinderen onder begeleiding van Timo en de monteur nu hun eerste product ook in het “echt” maken.

Na het afronden van zijn MBO opleiding kwam Timo in dienst bij zijn huidig bedrijf. Dit bedrijf is een Technologie Opleidingen Promotie (TOP) bedrijf. Toen Timo een aantal maanden in dienst was werd hij door zijn directeur gevraagd om als Coach deel te nemen aan “The Challenge”. Met zijn ervaring bij de scouting leek hem dat erg leuk om kinderen enthousiast te maken voor het technisch vakgebied. Het coach schap is niet het enige, hij is daarnaast is ook degene die voor jongeren de rondleidingen geeft binnen zijn bedrijf. Timo heeft daarvoor speciale communicatie trainingen gevolgd om niet alleen presentaties en rondleidingen te kunnen geven maar ook om allerlei door zijn bedrijf bedachte activiteiten aan te laten sluiten bij de diverse jongeren doelgroepen. Hij is dan ook de jongere TOP ambassadeur van zijn bedrijf. Meerdere TOP bedrijven uit de regio hebben dergelijke mensen in dienst. Timo komt dan ook regelmatig met de andere ambassadeurs uit de regio Midden-Brabant samen om nieuwe initiatieven voor The Challenge of anderen projecten te genereren en ook op te zetten. Hij heeft hierover regelmatig overleg met zijn directeur. Timo is nu een aantal jaren TOP ambassadeur en heeft al een tweetal jongeren (Sandra en Erik) uit zijn eerste jaar als TOP Coach mogen ontvangen als nieuwe collega. Ook ambassadeurs van andere bedrijven zien een toenemende interesse van jongeren. Recentelijk heeft zijn bedrijf besloten om binnen het bedrijf nog iemand te werven als ambassadeur aangezien de taak voor Timo alleen te groot dreigt te worden en Timo ook graag zijn professie als CNC frezer wil blijven uitvoeren.  Timo heeft voorgesteld om de nieuwe collega Sandra als nieuwe TOP Ambassadeur op te leiden. Hij heeft hierover morgen samen met de directeur een gesprek met Sandra. Maar eerst nog samen met de kinderen hun nieuwe technologisch product vormgeven. Ze denken daarmee toch echt de finale van The TOP Challenge te halen.

Uitvoering

In de Topbedrijven in de Techniek werken toonaangevende werkgevers uit de technische sectoren in de regio Midden-Brabant met elkaar samen om de regionale arbeidsmarkt voor de techniek een niveau hoger te tillen. Zij zijn kwaliteitsbedrijven en als het ware een etalage voor techniek. Deze bedrijven verbinden zich nadrukkelijk aan het Deltaplan Techniek, werpen zich op als ambassadeurs voor werken in de techniek, laten het goede voorbeeld zien in relatie tot modern werkgeverschap en werken structureel samen met partners in het onderwijs in brede zin. Dit laatste betreft activiteiten met het basisonderwijs, maar ook het meewerken aan opdrachten voor voortgezet onderwijs en stages. Daar tegenover staat dat zij eerder toegang krijgen tot talent en vakmanschap, positief wordt bijgedragen aan het bedrijfsimago, en toegang krijgen tot instrumenten en netwerken. Het streven is om de Top30 stelselmatig te laten uitgroeien en uiteindelijk aanzienlijk meer dan 30 bedrijven te laten deelnemen.

Wat in 2018?

- Bedrijven worden actief benaderd voor deelname aan het netwerk.
- 3 tot 4 bijeenkomsten
- Een programma wordt opgesteld en de eerste gezamenlijke activiteiten worden uitgevoerd.
- Er wordt een “keurmerk” ontwikkeld

Wie?

Artooling, VNO-NCW, Koninklijke Metaalunie, Midpoint Brabant, gemeente Tilburg, Platform Promotie Techniek Midden-Brabant.