Van meten = weten naar human capital agenda’s

Maandagmiddag 17 mei 2022. Tijdens het vorige VO overleg werd er fel gedebatteerd over hoe de VO scholen in de regio gezamenlijk alle opleidingsmogelijkheden overeind kunnen houden. Door het teruglopend aantal kinderen en het grote aantal keuzemogelijkheden wordt het steeds moeilijker voor veel scholen om binnen hun school een veelheid aan opleidingen hoog te houden. Christel heeft als Algemeen directeur van een VO school de zware taak om hierin een keuze te maken voor haar school. Ze ziet welke maatschappelijke taak ze hierin heeft maar ze kan het binnen haar mogelijkheden niet hard maken om én de zorgopleidingen én de techniekopleidingen te financieren. Ze ziet de maatschappelijke en economische vraag naar beide opleidingen maar ze heeft te weinig inkomsten en te weinig leerlingen in beide richtingen. Dit noodzaakt haar om er één af te stoten. Tijdens de voorbereiding voor het nieuwe overleg van vandaag heeft ze echter een mogelijkheid gevonden die alle belangen te kan dienen. Vanuit de “Onderwijs en Arbeidsmarkt rapportage” die jaarlijks door Midpoint Brabant wordt uitgebracht heeft ze na een grondige analyse kunnen vaststellen dat een uitruil met een “concurrerende” VO school in de regio van leerlingen wel eens de oplossing zou kunnen zijn. De vraag naar opgeleide mensen in beide sectoren blijft toenemen. Door je als school te specialiseren in een bepaalde richting kun je niet alleen beter profileren en focussen maar behoud je ook een financieel gezonde organisatie.  En als belangrijkste punt; het maatschappelijk belang wordt gediend. De vakrichtingen kunnen dan niet alleen open blijven maar 

Foto: TechniekBeeldbank.nu

worden ook kwalitatief beter doordat ze in staat zijn tot aanschaf van betere faciliteiten en een betere onderwijskwaliteit door de aangebrachte focus. Daardoor heeft een overstap van haar “zorg” docenten naar de andere school en vice versa voor “Techniek” docenten geen consequenties te hebben voor hun arbeidspositie. Kortom het ideale plan! Christel is erg benieuwd hoe de andere directeuren gaan reageren. Want een dergelijke opleidingen ruil zou wel eens interessant kunnen zijn voor meerdere VO scholen in haar regio!

Uitvoering

De informatie en kennis over de arbeidsmarkt in de techniek voor de regio Midden-Brabant is verspreid over meerdere partijen en systemen. Bovendien zijn deze niet altijd toegankelijk, beschikbaar of op elkaar aansluitend. Het gaat bijvoorbeeld om inzicht in het aantal jongeren dat voor een opleiding in de techniek kiest, hoeveel er doorstromen naar technische vervolgopleidingen, het aantal afgestudeerden in de techniek en waar zij vervolgens gaan werken, de ontwikkeling in het aantal en type vacatures, maar ook de impact van bijvoorbeeld digitalisering en robotisering op toekomstige beroepen. Dit kan vervolgens gebruikt worden om voor sectoren en deelsectoren in de techniek specifieke human capital agenda’s te ontwikkelen. Deze human capital agenda’s zijn als het ware routekaarten voor de toekomstige arbeidsmarkt, en kunnen de basis vormen voor een planmatige en gezamenlijke arbeidsmarktaanpak op strategisch en tactisch niveau. Om zicht te houden op de ontwikkelingen in onze regio, en om actie te ondernemen waar nodig, is het van belang deze kennis en informatie structureel bijeen te brengen en te ontsluiten. Daarbij wordt met partners gekeken naar de meest praktische en bruikbare manier om dit vorm te geven.

Wat in 2018?

- Kennis en informatie over arbeidsmarkt & techniek wordt geïnventariseerd, bijeengebracht en aangevuld.
- Verkend wordt op welke manier dit systematisch en geautomatiseerd georganiseerd en ontsloten kan worden.

Wie?

Midpoint Brabant, Gemeente Tilburg, UWV, Platform Bèta Techniek