1 april 2019

Eindstand co-financieringsverklaringen voor
Sterk Techniek onderwijs Midden-Brabant €1.052.300,-.

Dit bedrag staat voor de inspanningen die 37 bedrijven de komende vier jaar gaan leveren om samen met het onderwijs, de Sterk Techniek onderwijs plannen voor de regio Midden-Brabant te realiseren. De regio heeft, ondersteund door bovenstaande inzet van bedrijven een totale subsidieaanvraag gedaan voor een waarde van €4 miljoen.


Het is even stil geweest maar na maanden van voorbereiding is het zover. Een aantal actielijnen van het Deltaplan techniek gaan gerealiseerd worden. En wel via een grote subsidieregeling Sterk Techniek onderwijs (www.sterktechniekonderwijs.nl) . De financiering komt uit de landelijke 100 miljoen die een aantal maanden geleden aangekondigd is voor het vmbo. In het kader van het Deltaplan Techniek heeft een negental vmbo scholen met enkele bedrijven en het primair onderwijs het voortouw genomen om een aanvraag voor te bereiden voor de regio. We zijn bijna gereed om de aanvraag in te dienen. Èèn ding weten we zeker: We gaan met de gecreëerde plannen het vmbo techniek onderwijs opnieuw op de kaart zetten in de regio!!. We zijn momenteel bezig ondersteuning van het bedrijfsleven te verkrijgen. Wilt u helpen bij het neerzetten van techniekonderwijs in de regio? Stuur dan een mail naar het mailadres in de rechtse kolom. U ontvangt dan alle informatie!


STERK TECHNIEKONDERWIJS: JONGEREN TECHNIEK LATEN BELEVEN

Hoe krijg je jongeren geïnteresseerd in techniek? Door ze binnen het onderwijs alle facetten van techniek te laten beleven. Als onderdeel van het Deltaplan Techniek Midden-Brabant moet de regeling Sterk Techniekonderwijs hier een bijdrage aan leveren. Om vorm te geven aan deze plannen, kwamen donderdagmiddag 10 januari een zestigtal mensen uit het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs én bedrijfsleven uit de regio Midden-Brabant bijeen op het Mill Hill College in Goirle.Lees meer

 


Vier van de negen directeuren (met de klok mee): Pieter Jansen-Tprimair, Esger van Baest - Reeshof college, René Hermans - Cambreur College en Vanja Goossen - Van Haestrecht college.

Maandag 30 oktober is vanuit een gezamenlijk initiatief tussen 9 vmbo-scholen uit M. Brabant (Campus013, Willem 2 College, Beatrix College, Reeshof College, Durendael College, Cambreur College, Mill-Hill College, Van Haestrecht College en 2College), ROC Tilburg èn  basischoolkoepel T-Primair een vooraanvraag ingediend voor de "Sterk Techniekonderwijs" regeling van het Ministerie van Onderwijs. Midden-Brabant heeft met deze 9 deelnemende vmbo scholen daarmee fors ingezet op de subsidiemogelijkheden. De definitieve aanvraag, met de uiteindelijke plannen en begrotingen, moet eind maart ingediend zijn. Tot die tijd moet er hard gewerkt worden door het 

Voortgezet onderwijs, primair onderwijs en het bedrijfsleven om plannen te ontwikkelen die er voor zorgen dat in de nabije toekomst kinderen binnen school maar vooral ook buiten school (binnen de bedrijven) kennis maken met de kansen die de technische sector kan bieden op mooie toekomstige (school) carrière,  Medio 2019 zal de toekenning van de subsidie kenbaar worden gemaakt door het Ministerie.